Tantra

Tantra is een spirituele stroming die haar oorsprong vindt in de oosterse religie, waarvan het Boeddhisme misschien de meest bekende is.

Omwille van de verschillende interpretaties en praktijkvormen die doorheen de eeuwen aan tantra gegeven zijn is het moeilijk om tot een eenvoudige definitie van tantra en haar praktijken te komen. Istar pretendeert dit ook niet te doen. Vanuit de cultuurverschillen is het naar ons inzien ook moeilijk om het tantrisme, hoe het in het oosten gepraktiseerd werd. volledig over te nemen naar onze westerse samenleving. Wel willen we bepaalde invloeden vanuit het tantrisme meegeven en toepassen op vragen die zich, in het algemeen in onze westerse maatschappij en ook in het bijzonder bij de mensen die onze praktijk bezoeken, stellen.

De tantrische levensvisie kan inzichten geven over een andere manier van in het leven staan. Bij tantra zoeken we zingeving waarbij liefde, acceptatie en leven in het NU centraal staan. Niet het overdenken van de toekomst of het loslaten van het verleden staat centraal, maar het bewust aanwezig zijn in het heden. Men dient hierbij verantwoordelijkheid te nemen over het eigen leven waarbij emoties en moeilijkheden geconfronteerd en overwonnen dienen te worden.

Hoewel het tantrisme veel meer is dan seksualiteit krijgt die haar verdiende plaats. Seksuele energie wordt in de tantrische traditie van oudsher beschouwd als de basisenergie van de mens. Vanuit deze gedachte krijgt seksualiteit een centrale plaats. Met als doel een verbinding te maken tussen de seksuele energie en de hartenergie, werd er oorspronkelijk gebruik gemaakt van diverse rituelen, meditaties, innerlijke beelden (yantra’s) en gebruik van chakra’s. Op deze manier eert Tantra seksualiteit als een weg naar extase en verlichting.

gesprekstherapie & manuele therapie