Dankwoord

In eerste plaats willen wij als istar team de mensen bedanken die hun positieve en bemoedigende ervaringen die zij bij ons beleefden, met ons hebben willen delen. Het voelt als een aangename erkenning van onze dagdagelijkse inspanning om onze klanten op respectvolle manier met onze dienstverlening tegemoet te komen.

In het bijzonder willen we ook hierbij de mensen bedanken die ons als praktijk en onze manier van werken kritisch in vraag hebben durven stellen. Ook wij als istar team zijn mensen die bepaalde kaders van de realiteit of van werken voor ogen hebben. Niets is zo dankbaar dan mensen die ons stimuleren deze kaders en de uitvoering ervan in vraag te stellen en bij te schaven. Enkel op deze manier kunnen wij blijven groeien als mens, als team, en als zaak. Dit sluit ook aan bij onze visie dat wij niet vanuit een ‘goeroe-positie’ (wat men soms in het spirituele denken aantreft) of vanuit een ‘ivoren toren’ (wat vaak gevonden wordt in psychologische en/of therapeutische praktijk) de waarheid willen verkondigen of als ervaringsdeskundige hulp dienen te verlenen. Het respect en de wederzijdse dialoog met de persoon voor ons, is wat volgens ons datgene dat op de voorgrond moet treden.

gesprekstherapie & manuele therapie